Kolorowy pasek
Urząd Miasta Mikołów informuje, że od dnia 04.05.2021r. Biuro Obsługi Interesantów będzie dostępne dla klientów, natomiast obowiązują inne ograniczenia w bezpośrednim obsługiwaniu mieszkańców. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej.
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2017-09-11 12:11:31 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-09-22 09:30:42 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-10-16 09:53:21 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-11-23 14:14:38 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-12-22 12:01:12 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-03-15 08:03:53 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty_18.12.2017r_2cf9c5.pdf"
2018-03-15 08:03:56 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 14.03.2018 r." w pozycji nr 14
2018-03-15 08:03:57 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-05-12 09:23:07 Administrator Biuletynu Nowy dokument: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-05-12 09:23:07 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Deklaracja_przystąpienia_18efb7.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Deklaracja_przystąpienia_ba66ff.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Regulamin_a41677.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_4d3b6e.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_6373d6.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_2504fc.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_c79aaf.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_a930d7.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_76afa6.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_04d9e9.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_d3642c.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_384b30.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_8d0a99.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Wykaz_Partnerów_Programu_78b712.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Wzór_umowa_z_partnerem_d4902b.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Zarządzenie_nr_1222_9c6612.pdf
2017-05-12 12:51:23 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-05-12 12:51:23 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-06-02 12:05:21 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Wykaz_Partnerów_Programu_78b712.pdf
2017-06-02 12:05:21 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Wykaz_Partnerów_Programu_78b712.pdf
2017-06-02 12:05:38 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: wykaz_partnerow_559497.pdf
2017-06-02 12:05:38 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-06-02 12:05:38 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-07-28 12:48:51 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_6373d6.pdf
2017-07-28 12:49:02 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_4d3b6e.doc
2017-07-28 12:49:13 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: wykaz_partnerow_559497.pdf
2017-07-28 12:50:24 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_3451e7.pdf
2017-07-28 12:50:24 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Rabaty_-_Karty_Mieszkańca_2017.07.18_515c68.pdf
2017-07-28 12:50:24 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-07-28 12:50:24 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-08-17 15:06:13 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_8d0a99.pdf
2017-08-17 15:06:32 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_384b30.doc
2017-08-17 15:07:12 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_d3642c.pdf
2017-08-17 15:07:21 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_04d9e9.doc
2017-08-17 15:07:36 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_76afa6.pdf
2017-08-17 15:07:45 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_a930d7.doc
2017-08-17 15:07:55 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_c79aaf.pdf
2017-08-17 15:08:20 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Deklaracja_przystąpienia_18efb7.doc
2017-08-17 15:08:32 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Wzór_umowa_z_partnerem_d4902b.pdf
2017-08-17 15:09:11 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_2504fc.doc
2017-08-17 15:10:35 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Zarządzenie_nr_1222_9c6612.pdf
2017-08-17 15:10:47 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-08-17 15:10:47 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Zarządzenie_Karta_Mieszkańca_Gminy_Mikołów_93b3df.pdf
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_3_WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_KMGM_f2a753.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_4_WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_KMGM_ca4e97.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_5_WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_KMGM_80c166.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_6_WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_f790a0.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_7_Deklaracja_przystąpienia_KMGM_d596b4.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_8_UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_KMGMa-1-1_3adb72.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_9_Umowa_z_partnerem_ca10a5.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_Nr_1_Regulamin_KMGMa_c080af.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_nr_2_wizualizacja_3a8ca5.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_nr_10_oznaczenie_partnera_c3e414.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_nr_11_wzór_upoważnienia_0111c5.doc
2017-08-17 15:11:37 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Regulamin_a41677.pdf
2017-08-17 15:11:48 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Deklaracja_przystąpienia_ba66ff.pdf
2017-08-17 15:12:10 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-08-17 15:12:10 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2018-04-11 12:21:02 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 14.03.2018 r."
2018-04-11 12:21:04 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 10.04.2018 r." w pozycji nr 14
2018-04-11 12:21:06 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:31:33 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 10.04.2018 r."
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_3451e7.pdf"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie_Karta_Mieszkańca_Gminy_Mikołów_93b3df.pdf"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_3_WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_KMGM_f2a753.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_4_WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_KMGM_ca4e97.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_5_WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_KMGM_80c166.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_6_WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_f790a0.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_7_Deklaracja_przystąpienia_KMGM_d596b4.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_8_UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_KMGMa-1-1_3adb72.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_9_Umowa_z_partnerem_ca10a5.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_Nr_1_Regulamin_KMGMa_c080af.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_nr_2_wizualizacja_3a8ca5.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_nr_10_oznaczenie_partnera_c3e414.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_nr_11_wzór_upoważnienia_0111c5.doc"
2018-06-28 13:34:34 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "ZBM_1664_109_18" w pozycji nr 1
2018-06-28 13:34:35 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:36:17 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:36:46 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:37:28 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:38:07 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:39:33 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:39:56 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-07-04 13:38:13 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa" w pozycji nr 2
2018-07-04 13:38:14 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 4.07.2018 r." w pozycji nr 3
2018-07-04 13:38:16 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-07-12 12:47:12 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 4.07.2018 r."
2018-07-12 12:47:14 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 12.07.2018 r." w pozycji nr 3
2018-07-12 12:47:15 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2019-10-10 08:17:39 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2020-10-02 10:19:43 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 12.07.2018 r."
2020-10-02 10:19:45 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 2020.09" w pozycji nr 3
2020-10-02 10:19:47 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2020-11-16 14:52:00 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 2020.09"
2020-11-16 14:52:03 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 2020.10" w pozycji nr 3
2020-11-16 14:52:05 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2020-12-17 13:55:21 Mateusz Zbroiński Aktualizacja
2021-02-03 12:45:29 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2021-02-12 13:06:53 Administrator Biuletynu Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij