Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 192847-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część I zamówienia - Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia...
Termin składania ofert: 2012-09-17

Mikołów: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część I zamówienia - Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni
Numer ogłoszenia: 364436 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192847 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część I zamówienia - Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część I zamówienia - Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni. URZĄDZENIA: 1. Termosy obiadowe - wykonane ze stali nierdzewnej z ergonomicznymi uchwytami transportowymi, służące do transportu potraw płynnych i stałych a. 10-cio litrowy - 1 szt. b. 15-to litrowy - 1 szt. c. 20-to litrowy - 1 szt. 2. Wózek 2 - półkowy ze stali nierdzewnej, udźwig min.105 kg , kółka gumowe, hamulce Ilość: 2 sztuki. O wymiarach minimalnych:wys. 920 mm, szer. - 540 mm, dł. - 860 mm 3. Wózek 3 - półkowy ze stali nierdzewnej, udźwig min 140 kg , kółka gumowe, hamulce Ilość: 2 sztuki. O wymiarach minimalnych: wys. 920 mm, szer. - 540 mm, dł. - 860 mm 4. Pojemnik termoizolacyjny wykonany z propylenu, przeznaczony do transportu pojemników gastronomicznych ze stałymi lub płynnymi potrawami. Ilość: 3 sztuki. Minimalne wymiary zewnętrzne:wys. 290 mm, szer. - 400 mm, dł. - 690 mm. Minimalne wymiary wewnętrzne:wys. 215 mm, szer. - 330 mm, dł. - 540 mm 5. Pojemniki gastronomiczne ze stali nierdzewnej służące do transportu i przechowywania żywności wraz z pokrywami z wycięciem na uchwyty ze stali nierdzewnej. a. o pojemności 18 litrów i minimalnych wymiarach:325 mm x 354 mm i minimalnej wysokości: 200 mm- ilość 4 sztuki b. o pojemności 7,3 litra i minimalnych wymiarach:325 mm x 176 mm i minimalnej wysokości: 200 mm- ilość 4 sztuki c. o pojemności 2,8 litra i minimalnych wymiarach:176 mm x 162 mm i minimalnej wysokości: 200 mm- ilość 7 szt. 6. Wiadra metalowe z pierścieniem i podziałką wraz z pokrywami o pojemności 12 litrów, o wymiarach minimalnych:wysokość - 290 mm,średnica - 290/202 mm. Ilość 4 sztuki. PRZYBORY: 7. Dzbanek metalowy ( miarka ) ze stali nierdzewnej z podziałką wewnątrz dzbanka z uchwytem, pojemność 2 litry . Ilość: 2 szt. 8. Garnek z pokrywą ze stali nierdzewnej, polerowany, wielowarstwowe dno, średnica min. 280 mm, wysokość min. 180 mm , pojemność 11 litrów, dostosowany do kuchni z elektryczną płytą grzejną. Ilość 1 szt. 9. Garnek z pokrywą ze stali nierdzewnej, polerowany, wielowarstwowe dno, średnica min. 240 mm, wysokość min. 200 mm, pojemność 9 litrów, dostosowany do kuchni z elektryczną płytą grzejną. Ilość: 2 szt. 10. Garnek z pokrywą ze stali nierdzewnej polerowany, wielowarstwowe dno, średnica min. 200 mm, wysokość min. 105 mm, pojemność 3,3 litra , dostosowany do kuchni z elektryczną płytą grzejną.. Ilość 2 szt. 11. Miska polerowana stalowa wraz z pokrywką polerowaną stalową. Średnica min.280 mm, wysokość min.108 mm, pojemność 4,8 litra . Ilość 2 szt. 12. Miska polerowana stalowa wraz z pokrywką polerowaną stalową. Średnica min. 240 mm, wysokość min. 98 mm, pojemność 3 litry. Ilość 2 szt. 13. Taca laminowana gładka o wymiarach min. 530 mm x 325 mm . Ilość 4 szt. 14. Nóż kuchenny ze stali kutej. Długość ostrza min. 200 mm . Ilość 2 szt. 15. Łyżka cedzakowa ze stali nierdzewnej średnica min. 100 mm, długość ramienia min 305 mm. Ilość 1 szt. 16. Chochla ze stali nierdzewnej średnica min. 70 mm, długość ramienia min 280 mm. Ilość 1 szt. 17. Deski do krojenia z polietylenu w różnych kolorach o następujących wymiarach minimalnych: a) grubość 10 mm, wym. 300 mm x 200 mm- 1 szt. b) grubość 13 mm , wym. 450 mm x 300 mm -1 szt. c) grubość 13 mm, wym. 500 mm x 300 mm -1szt. 18. Czajnik stalowy polerowany ze stali nierdzewnej pojemność 3 litry. Ilość 1 szt. 19. Blender do miksowania, końcówka miksująca wykonana ze stali nierdzewnej, ilość obrotów na minutę 10 000 - 17 000, moc min. 0,2 KW , długość ramienia min 190 mm. Napięcie 230 V. Ilość 1 szt. 20. Sterylizator do butelek- urządzenie do wyparzania butelek i smoczków dla niemowląt. Minimalna ilość butelek do sterylizacji: 4 butelki, możliwość wyparzania mniejszej ilości butelek, proces sterylizacji 8 - 10 minut , sygnał dźwiękowy i świetlny , szczypce do wyjmowania wysterylizowanych akcesoriów. Napięcie 230 V. Ilość 1 szt. 21. Lodówka do przechowywania pokarmu matki. Szerokość min. 430 mm, wysokość min. 500 mm, głębokość min 485 mm. Klasa energetyczna A. Napięcie 230 V. Ilość 1 szt. 22. Lodówka do przechowywania próbek żywnościowych, Szerokość min. 430 mm, wysokość min 500 mm, głębokość min 485 mm. Klasa energetyczna A. Napięcie 230 V. Ilość 1 szt. 23. Komplet talerzy - talerz płaski, talerz głęboki, salaterka. Gładka zastawa z hartowanego szkła. Ilość 30 kompletów 24. Kubki wykonane z hartowanego szkła. Pojemność 250 ml . Ilość 20 szt. 25. Kubek do nauki picia dla niemowląt - kubek z tworzywa sztucznego, z ustnikiem oraz wymienną pokrywką oraz obciążonym dnem ułatwiający naukę samodzielnego picia przez dziecko, praktyczne uchwyty, pojemność min 200 ml max 220 ml. Ilość 10 szt. 26. Komplet sztućców dla dzieci do 2 lat wykonany ze stali nierdzewnej - łyżka, łyżeczka, widelec, nóż. Ilość 30 kompletów. UWAGA: Artykuły powinny być przystosowane do mycia w zmywarce. 27. Waga elektroniczna ze wzrostomierzem. Posiadająca: wyświetlacz ciekłokrystaliczny, nóżki regulowane, obrotowe ramię wzrostomierza pozwalające na jego odchylenie w bok podczas ważenia, podest wyłożony gumą zabezpieczającą przed poślizgiem nóg. Ilość 1 szt. 28. Odkurzacz z funkcją prania - moc min. 1400W, ciężar max. 8 kg, napięcie 220-230 V . Ilość 1 szt. 29. Zestaw mop z dwoma wiadrami W zestawie: dwa wiadra min. 18 l , jeden kij do mopa z rączką , jeden antybakteryjny mop płaski , stelaż do mopa , wyciskarka , wózek. Ilość: 2 zestawy ( jeden zestaw do sprzątania kuchni , jeden zestaw do sprzątania sal ). Wymagania: a) Na wszystkie elementy wymagana jest gwarancja producenta. b) Dostarczane wyposażenie musi być nowe. c) Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymagania następujących przepisów: Wyposażenie służące przygotowaniu żywności ma spełniać wymagania ustawy z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2010 r. nr 136 poz. 914). Do przetargu oferent załącza oświadczenie o spełnianiu przez oferowane wyposażenie w/w przepisów, a przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych wymagań przez dostarczone i zabudowane wyposażenie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.20.00.00-4, 39.22.00.00-0, 39.70.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Doposażenie 30 nowoutworzonych miejsc do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla żłobka w Mikołowie o następujące elementy: Część I zamówienia - Urządzenia i przybory kuchenne dla kuchni mlecznej, sprzęt do przewożenia posiłków z kuchni centralnej oraz wyposażenie jadalni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16341,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ