Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161785-2012 z dnia 2012-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Świat od nr 69 do ul. Wodnej i odcinka ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o ustawę Prawo budowlane Zakres prac obejmuje: -...
Termin składania ofert: 2012-08-03

Numer ogłoszenia: 283104 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161785 - 2012 data 25.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, fax. 32 3248400.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: