Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 152069-2012 z dnia 2012-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2011 lub 2012), przystosowanego do przewozu 5 osób, spełniającego wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach...
Termin składania ofert: 2012-07-20

Numer ogłoszenia: 152617 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 152069 - 2012 data 12.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, fax. 32 3248400.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: