Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu