PN-1E/2018 Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie.

Część 1 zamówienia: 

Wykonanie przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jana Pawła II 4  na Centrum Aktywizacji Społecznej.  

Część 2 zamówienia: 

Zagospodarowanie terenu tj. naprawa zabytkowego muru, dojścia i dojazd do budynku, zagospodarowanie zieleni