Skład Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej:

 • Ryguła Łukasz - Przewodniczący Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
 • Chmielorz Ewa - członek Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
 • Czarnota Sylwester - członek Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
 • Fiola Agnieszka - członek Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
 • Rupik Michał - członek Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • Sukiennik Andrzej - członek Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
 • Zawiszowski Adam - członek Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
 • Żur Krzysztof - członek Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.

Przedmiot działania Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

 • opiniowania planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego,
 • opiniowania spraw związanych z gospodarką komunalną,
 • opiniowania spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście,
 • opiniowania i planowania spraw związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej.