Skład Komisji Nr 2 ds. Budżetu:

  • Głośna Katarzyna - Przewodnicząca Komisji Nr 2 ds. Budżetu,
  • Jakubiec Krzysztof - członek Komisji Nr 2 ds. Budżetu,
  • Kuś Remigiusz - członek Komisji Nr 2 ds. Budżetu,
  • Rupik Michał - członek Komisji Nr 2 ds. Budżetu,
  • Sukiennik Andrzej- członek Komisji Nr 2 ds. Budżetu,
  • Syryjczyk - Słomska Katarzyna - członek Komisji Nr 2 ds. Budżetu.

Przedmiot działania Komisji Nr 2 ds. Budżetu w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

  • opiniowania budżetu miasta,
  • opiniowania sprawozdań z działalności finansowej urzędu,
  • opiniowania projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
  • opiniowania wszelkich spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy.