RADNY JAN PRZEWOŹNIK

- telefon: 606 730 567

- adres e-mail: jan.przewoznik@mikolow.eu

- wykształcenie: wyższe techniczne

- wybrany z listy: KWW Razem dla Mikołowa Stanisława Piechuli

- okręg wyborczy: nr 1