RADNY KRZYSZTOF JAKUBIEC

- telefon: 501 791 440

- adres e-mail: krzysztof.jakubiec@mikolow.eu

- wykształcenie: średnie

- wybrany z listy: KWW Dla Gminy i Powiatu

- okręg wyborczy: nr 3