RADNA KATARZYNA GŁOŚNA

- telefon: 692 978 03

- adres e-mail: katarzyna.glosna@mikolow.eu

- wykształcenie: wyższe

- wybrany z listy: KWW Razem dla Mikołowa Stanisława Piechuli

- okręg wyborczy: nr 2