RADNY SYLWESTER CZARNOTA

- telefon: 502 993 015

- adres e-mail: sylwester.czarnota@mikolow.eu

- wykształcenie: wyższe

- wybrany z listy: KWW Skuteczni

- okręg wyborczy: nr 2