PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

KATARZYNA SYRYJCZYK-SŁOMSKA

- adres e-mail: katarzyna.syryjczyk-slomska@mikolow.eu
- wykształcenie: wyższe magisterskie
- wybrany z listy: KWW Obywatelski Komitet Samorządowy
- okręg wyborczy: nr 2

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

REMIGIUSZ KUŚ

- telefon: 601 700 923
- adres e-mail: remigiusz.kus@mikolow.eu
- wykształcenie: średnie
- wybrany z listy: KWW Razem dla Mikołowa
- okręg wyborczy: nr 3

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

MICHAŁ RUPIK

- telefon: 502 212 522
- adres e-mail: michal.rupik@mikolow.eu
- wykształcenie: wyższe magisterskie
- wybrany z listy: KWW Górnośląskich Samorządowców Lokalnych
- okręg wyborczy: nr 1