Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w sprawie stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy przepisu zawartego w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych