Pozyskanie specjalistycznych informacji (w szczególności konstrukcyjno-budowlanych) dotyczących różnych wariantów usytuowania sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z oszacowaniem kosztów każdej propozycji lokalizacji