ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, pok. 12, 13 tel.: 32 324 84 47, 324 84 48

e-mail: referat.lokalowy@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

DRUKI

Do zakresu działania Referatu Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych w szczególności należy:

a) Prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy w zakresie:
-  przydziału mieszkań,
-  przekwaterowań, w tym przede wszystkim ze względu na wyrok eksmisyjny lub ze względu na zły stan techniczny mieszkania.
b) Współpraca z Zakładem Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej.
c) Organizowanie  i  obsługa  posiedzeń  Komisji  Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu.
d)  Przygotowywanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń  tymczasowych,  aneksów do tych umów oraz wypowiedzeń tych umów.
e) Przygotowywanie projektów umów najmu lub nieodpłatnego używania powierzchni przeznaczonych na krótkotrwałe używanie w celach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, handlowo-usługowych oraz pod reklamy na terenie szkół i przedszkoli.
f) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
g) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie oraz zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych w Mikołowie w zakresie dodatków mieszkaniowych.