Przewodniczący: Dariusz Gaschi
Radni: Henryk Botor
          Sylwester Czarnota
          Danuta Ratka
          Krzysztof Rogalski
          Michał Rupik
          Jerzy Sztajgli
          Urszula Wieczorek-Pajonk
          Jan Wycisło

Zadania Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej:

  • opiniowanie planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego,
  • opiniowanie spraw związanych z gospodarką komunalną,
  • opiniowanie spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście,
  • opiniowanie i planowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej.