Pismo - Rady Rodziców SP nr 4 Kamionka w sprawie wstrzymania planowanej wcześniej rozbudowy szkoły.