Rada Seniorów w Mikołowie:

Alicja Janota
Janina Kornas
Jan Kuszka
Edyta Majchrzak
Janina Piecha
Dorota Podlodowska-Graczyńska
Andrzej Reguła
Krystyna Świerkot
Urszula Tkocz
Stanisław Waletko
Krystyna Zielonka

Przewodnicząca Rady Seniorów - Dorota Podlodowska-Graczyńska
Zastępca Przewodniczącej - Krystyna Świerkot

Dyżur Rady Seniorów - każdy poniedziałek od 10:00 do 12:00 w sali 21 Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19.
e-
mail: rada.seniorow@mikolow.eu