Uchwała nr XIX/363/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXII/221/2020 z dnia 7.04.2020 r.