Uchwała nr XVI/284/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa