Zorganizowanie wizyty studyjnej dla uczestników projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015
Numer ogłoszenia: 329118 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015