Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu kuchennego do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. Część I- dostawa drobnego sprzętu kuchennego Część II- dostawa podstawy pod zmywarkę Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz.
Numer ogłoszenia: 249606 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015