Modernizacja pustostanów komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 247424 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015