Dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Część I. Dostawa odzieży ochronnej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Część II. Dostawa środków czystości dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 242254 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015