Całodobowa obsługa kotłowni węglowych mieszczących się przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, Krawczyka 16, Krawczyka 21, Ks. Górka 60, Chudowskiej 9 i Gliwickiej 367 w Mikołowie wraz z dostawą węgla oraz z wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania węgla

Numer ogłoszenia: 236450 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015