Przeprowadzenie badań lekarskich osób, w tym badań wysokościowych, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w siedzibie Zamawiającego.

Numer ogtoszenia: 156810 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015