Przetarg nieograniczony dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

na dowóz nie mniej niż 72 nie więcej niż 92  dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek szkolny w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów