CIS PN-15/2015/MPiPS Przeprowadzenie badań lekarskich osób w tym badań wysokościowych, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.