MOSiR PN-1/2015 Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 42767 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015