Wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego tarasu na terenie działki nr 1940/76 zlokalizowanej przy pl. Harcerskim 1 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 450172 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012