Wykonanie dokumentacji projektowej budynku dla potrzeb OSP Kamionka wraz z przyłączami i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
Numer ogłoszenia: 211565 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012