Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i tablic kierunkowych do obiektów użyteczności publicznej.
Numer ogłoszenia: 210547 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012