PN 28/2012 Przebudowa wybranych fragmentów dróg gminnych (ulice: Irysów na odc. od przepustu do posesji nr 17A, Irysów boczna na odc. od budynku nr 5 do budynku nr 8, ul. Metalowców, ul. Kwiatowa na odc. 70,0 m od ul. Gliwickiej (DK Nr 44), budowa chodnika przy ul. Stara Droga) na terenie Mikołowa w 2012 r. - część II
Numer ogłoszenia: 187675 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012