dr n. farm. Stanisław Piechula
Rynek 16, pok. nr 36, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 05 - Sekretariat Burmistrza Mikołowa
e-mail: stanislaw.piechula@mikolow.eu

Przyjmowanie stron:
po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 35:
w każdy poniedziałek od 15:00 do 17:00, środę od 9:00 do 11:00 

INTERPELACJE 

INFORMACJE

PISMA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

BUDŻET

SKARGI NA BURMISTRZA

EDUKACJA

Burmistrz jako kierownik Urzędu Miasta Mikołów wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej oraz zadania gminy określone przepisami prawa, a także kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz Mikołowa sprawuje nadzór nad:
- gminną spółką handlową - Zakładem Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. 
- gminną instytucją kultury -  Muzeum w Mikołowie (w organizacji).