PN 31/2017 : Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej wraz z wymianą posadzki na sportową w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Mikołowie, przy ul. Zamkowej 1