PN 20/2017 Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów.