PN 17/2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Prusa 5a-b w Mikołowie.