PN-16/2017 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – wymiana istniejących opraw energochłonnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED

Część 1 – Wymiana 1 047 szt. istniejących energochłonnych punktów oświetlenia ulicznego na nowe typu LED na istniejących słupach

Część 2 –. Wymiana istniejących (13 szt.) skorodowanych stalowych słupów oświetleniowych