PN-6/2017 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy placu zabaw w Mikołowie przy ul. Kawalca na działce nr 300/100