Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka
Numer ogłoszenia: 83673 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016