PN 15/2016 Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 2157/14 w Mikołowie przy ul. T. Kościuszki
Numer ogłoszenia: 87824 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016