Podjąć konsultacje, których celem jest zebranie wniosków w przedmiocie koncepcjiprzebudowy ul. Jasnej, ul. Brzozowej i ul. Reta w Mikołowie.

Termin konsultacji określa się od dnia 04.11.2016 r. do dnia 09.11.2016 r. Dodatkowoustala się spotkanie z mieszkańcami na dzień 15.11.2016 r. na godzinę 17.00 w MiejskimDomu Kultury przy ul. Rynek 19 w Mikołowie.

Zasięgiem konsultacji są objęci mieszkańcy obszaru Reta zamieszkali na ulicy: Reta,Jasnej, Brzozowej, Skalnej, Zielonej, Przyjaźni, Marii Konopnickiej, Dzieńdziela.

Opinie można przesłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu, złożyćosobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów lub wysłać pocztą(decyduje data wpływu do urzędu).

Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie.