Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XIV/327/2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Temin Konsultacji 2.12.2016 do 12.12.2016.