Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.  z mieszkańcami Gminy Mikołów oraz organizacjami pozarządowymi.