Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wstąpienia przez Gminę Mikołów do Związku Metropolitalnego.

Szczegółowe informacje dot. Związku Metropolitalnego znajdą Państwo w załącznikach.

Ankiety dotyczące wstąpienia Gminy Mikołów do Związku Metropolitalnego można nadsyłać do 29 marca 2016 roku pocztą elektroniczną: um@mikolow.eu, złożyć osobiście na biurze podawczym, lub przesłać pocztą na adres:


Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
z dopiskiem: „Konsultacje społeczne w sprawie wstąpienia Gminy Mikołów do Związku Metropolitalnego”.