Konsultacje społeczne podstrategii pn. „Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032"

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 767/082/16 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie konsultacji podstrategii przygotowanej w ramach projektu pn. „J-ednolita  S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu  mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”

 

Termin konsultacji określa się od dnia 21 marca 2016 r. do 3 kwietnia 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do projektu „Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032" poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” lub na stronie internetowej projektu http://www.jst.mikolowski.pl/ w zakładce projekt – produkty.

Opinie wniesione po dacie 3 kwietnia 2016 r. nie będą rozpatrywane

Nazwa dokumentu

„Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032

 „Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2025" została przygotowana w ramach projektu pod nazwą "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny". Beneficjentami tego projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego:  Łaziska Górne,  Mikołów, Orzesze,  Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie (Lider Projektu). Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu   terytorialnego,    dialog    społeczny   oraz   współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.