Regulamin Konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Miasta Mikołów w postaci logotypu i hasła promocyjnego

Regulamin w załaczniku