Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie podziału miasta na obwody głosowania :

Uchwała nr XXIII/526/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

Uchwała nr X/220/2015 z dnia 30.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

Uchwała nr X/221/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie - Borowej Wsi

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., przyjmowane będą od pełnomocników podmiotów uprawnionych lub od osób upoważnionych przez pełnomocników podmiotów uprawnionych do dnia 7 sierpnia 2015 roku do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów ul. Jana Pawła II 1/1, tel. 32 32 48 548

Wzór zgłoszenia w załaczniku

Mapa miasta z podziałem na okręgi wyborcze w załączniku