OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA z dnia 24 lipca 2015 roku 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)w związku z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospol i tej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniuogólnikrajowego referendum (Dz. U. 2015 poz. 188), podaję do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborcówniepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika